Mezinárodní doprava


Nabízíme spolehlivost, rychlost a flexibilitu. Jako mezinárodní doprava máme bohaté zkušenosti s přepravou zboží po celé Evropě.

Vozový park:

500 kg/ 1 paletové místo - 2 vozidla

1000 kg/ 8 paletových míst - 1 vozidlo

1200 kg/ 6 paletových míst - 1 vozidlo

1500 kg/ 4 paletová místa - 1 vozidlo

4800 kg/ 18 paletových míst - 1 vozidlo

5200 kg/ 18 paletových míst - 1 vozidlo

7400 kg/ 34 paletových míst - 1 vozidlo

11000 kg/ 36 paletových míst - 1 vozidlo

24000 kg/ 33 paletových míst - 7 vozidel (100m3 low deck)

Firma je pojištěna proti poškození zboží v průběhu přepravy, ztráty a odcizení třetí osobou u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Viena Insurance Group.

Všechny vozy jsou pojištěny do 3 mil. Kč škody na zboží. Při přepravě zboží, jehož cena převyšuje hodnotu 3 mil. Kč, je možno pojistnou částku po předchozí dohodě navýšit.

Firma je pojištěna na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv na odpovědnost za škodu vzniklou na zásilkách stanovenou Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CMR) tzv. Mezinárodní zasilatelství na částku 2 mil. Kč škody na zboží.

Dále má firma uzavřené pojištění právní asistence motorových vozidel u společnosti INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA.

Provozní doba dispečinku v rámci mobilních sítí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Komunikace mezi dopravcem a zadavatelem je zajištěna dispečerem, který je k dispozici v rozsahu celé doby přepravy zboží. Díky on-line sledování pohybu vozidel (GPS) je dispečer schopen okamžitě zjistit pohyb zásilky v rámci přepravy.

Speciální přepravy:

Dle požadavku zákazníka je firma připravena přepravit zboží podléhající ADR (Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Řidiči prošli odborným školením a vozy jsou dle směrnic příslušně vybaveny.  Firma nedisponuje vozy na přepravu nadměrných nákladů.

 

© 2012 - 2014 Kučera Cargo s.r.o.  Vyrobil:  IT Outsourcing

All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons