Kučera Cargo s.r.o.

Aktuálně

Přijmeme řidiče C+E - volejte +420 603 540 212
------------------------------------------------------------------

O firmě
Firma Martin Kučera, zabývající se mezinárodní silniční autodopravou, vznikla v roce 1994. Po celou dobu její působnosti jsou nejvyššími prioritami poskytovat našim zákazníkům maximálně flexibilní a kvalitní služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je automatické sledování zásilek v reálném čase, budování vozového parku tak, aby byla optimalizována nakládka a vykládka v dané destinaci, mezisklad zboží. A to vše bez dalších dodatečných požadavků na zákazníka.
S účinností od 1.1.2014 došlo k přechodu obchodních aktivit fyzické osoby Martin Kučera na právnickou osobu, společnost s ručením omezeným, KUČERA CARGO, s.r.o. 

Firma se dále zabývá přepravou zboží podléhající ADR (Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).

Vzhledem k dlouholetému a kvalitnímu působení na trhu udržuje firma stabilní ceny s ohledem zejména na ceny PHM a mýtného.
Přeprava zboží je zajišťována vozidly značky MB Sprinter, MB Atego, MB Actros, MAN TGL, MAN T6X.

Firma je pojištěna proti poškození zboží v průběhu přepravy, ztráty a odcizení třetí osobou u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Viena Insurance Group. Firma je pojištěna na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv na odpovědnost za škodu vzniklou na zásilkách stanovenou Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CMR) tzv. Mezinárodní zasilatelství. Dále má firma uzavřené pojištění právní asistence motorových vozidel u společnosti INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA.

Provozní doba dispečinku v rámci mobilních sítí 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Komunikace mezi dopravcem a zadavatelem je zajištěna dispečerem, který je k dispozici v rozsahu celé doby přepravy zboží. Díky on-line sledování pohybu vozidel (GPS) je dispečer schopen okamžitě zjistit pohyb zásilky v rámci přepravy.

 

 

© 2012 - 2014 Kučera Cargo s.r.o.  Vyrobil:  IT Outsourcing

All Rights Reserved.
Joomla theme by hostgator coupons